§ 89q Úrok z prodlení

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA XI POPLATKY > Díl 2 Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových > Oddíl 2 Správa poplatku >

§ 89q Úrok z prodlení

U nedoplatku na poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových vzniká úrok z prodlení.

Soubor: 12742376.htm


Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA XI POPLATKY > Díl 2 Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových > Oddíl 2 Správa poplatku > § 89q Úrok z prodlení

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 01.02.2021, publikována: 09.08.2021