§ 90i Splatnost poplatku

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA XI POPLATKY > Díl 3 Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních > Oddíl 2 Správa poplatku >

§ 90i Splatnost poplatku

Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních je splatný do 31. ledna kalendářního roku následujícího po poplatkovém období.

Soubor: 12742417.htm


Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA XI POPLATKY > Díl 3 Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních > Oddíl 2 Správa poplatku > § 90i Splatnost poplatku

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 01.02.2021, publikována: 09.08.2021