Oddíl 1 Povolení

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA II NAKLÁDÁNÍ S VODAMI > Díl 3 Povolení, souhlas a vyjádření >

Oddíl 1 Povolení

§ 8 Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

§ 9

§ 10

§ 11

§ 12 Změna a zrušení povolení k nakládání s vodami

§ 13 Zánik povolení k nakládání s vodami

§ 14 Povolení k některým činnostem

§ 15 Stavební povolení k vodním dílům

§ 15a Ohlášení vodních děl a vodohospodářských úprav

§ 15b Ohlášení terénních úprav

§ 15c Odstranění vodních děl za účelem obnovy přirozených koryt drobných vodních toků

§ 16 Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky do kanalizace

Soubor: 2214281.htm


Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA II NAKLÁDÁNÍ S VODAMI > Díl 3 Povolení, souhlas a vyjádření > Oddíl 1 Povolení

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 01.02.2021, publikována: 09.08.2021