§ 131

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PÁTÁ Změna zákona o vnitrozemské plavbě >

§ 131

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., se mění takto:

§ 49 a 50 se zrušují.

Soubor: 2216871.htm


Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PÁTÁ Změna zákona o vnitrozemské plavbě > § 131

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 01.02.2021, publikována: 09.08.2021