Úvodní část

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka] < 

Úvodní část

Povodňový plán je dokument, který obsahuje způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací; dále způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území. Povodňový plán stanoví směrné limity stupňů povodňové aktivity.

Výškový systém veškerých výškopisných údajů
Výškové údaje jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnání (B. p. v.).

Soubor: a_uvod.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 23.06.2018, publikována: 09.08.2021