Klimatologické poměry

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Charakteristika zájmového území >

Klimatologické poměry

Z přírodního hlediska se městys nachází v nadmořské výšce 290 – 360 m n.m. Městys se nachází na rozhraní mírně teplé (MT10) klimatické oblasti severovýchodně od Říčan. Typické je dlouhé teplé léto se 40 – 50 letními dny, přitom dosti suché. Počet dní se srážkami nad 1 mm činí průměrně cca 100 – 120 mm. Úhrn srážek za vegetační období činí cca 400 - 450 mm, v zimním období pouze 200 - 250 mm. Počet dnů se sněhovou pokrývkou se pohybuje v rozmezí 50 – 60 dnů a počet mrazových dnů 110 – 130. Průměrná teplota během měsíce ledna je -2,5°C a července 17,5°C.

Další informace: Srážkoměrné stanice

Soubor: b_char_klima.htm


Věcná část > Charakteristika zájmového území > Klimatologické poměry

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.06.2018, publikována: 09.08.2021