Významné vodní nádrže IV. kategorie

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Charakteristika zájmového území >

Významné vodní nádrže IV. kategorie

Na území obce Škvorec se nachází na toku Škvoreckého potoka v blízkosti ulic U Višňovky a Na Vrchách rybník Na Dolíkách, jedná se o boční průtočnou nádrž. Na bezejmenném přítoku Škvoreckého potoka se nachází rybníky Nový Zámek a Na Pazderně, v obou případech se jedná o přírodní průtočné nádrže, které jsou soukromé. Slouží k chovu ryb. Na návsi obce Třebohostice je v majetku Městyse nebeský rybník.

V případě porušení zmíněných nádrží a rybníků by mohlo dojít, vzhledem k objemům, k významným povodňovým škodám byť lokálního významu.

Vzhledem k tomu, že kategorie těchto děl není známa (pravděpodobně IV.) měl by být stav těchto vodních děl posuzován alespoň při povodňových prohlídkách 1 x ročně. Tyto prohlídky jsou v kompetenci ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

Seznam vodních děl IV. kategorie vyhlášený Ministerstvem zemědělství k 31.12.2016.

Seznam významných vodních děl IV. kategorie (Ministerstvo zemědělství).

 

Soubor: b_char_vd4.htm


Věcná část > Charakteristika zájmového území > Významné vodní nádrže IV. kategorie

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.06.2018, publikována: 09.08.2021