Historické povodně

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi >

Historické povodně

Nejpravděpodobnějším ohrožením městyse Škvorec je přívalová srážka, jedná se o povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity, zejména v jarním či letním období. Tyto povodně zasahují obvykle malá území, jejich průběh je rychlý a na svědomí mají velké škody.

Významné povodně ve Středočeském kraji v okrese Praha – východ byly zaznamenány v červnu 2013, kdy po několikadenním dešti dosáhly řeky a potoky na mnoha místech úrovně 20 až 50leté povodně, nikterak výjimečně i stoleté. Po poměrně deštivém jaru byla podstatná část území nasycena vodou z jarního tání a zejména měsíc květen byl srážkově nadprůměrný. To mělo za následek vyhlášení nouzového stavu. Povodně se dotkly nejenom městyse Škvorec, ale téměř celých Čech. Škvorec byl nejvíce postižen přívalovou povodní, která s ohledem na zemědělský charakter krajiny nad obcí přinesla mezi zástavbu kromě vody i obrovské množství splavené ornice.

Také dne 29.4.2014 po přívalovém dešti byla zásadním způsobem zničena sokolovna. Voda s bahnem dosahovala výšky až 0,8 m. Ve Škvorci je povodní ohroženo zhruba 45 objektů rodinných a bytových domů a objektů služeb. Zásadní nárůst ohrožení může způsobit omezení průtočnosti zatrubnění pravostranného přítoku pod zámkem a dalších objektů na tocích.

Soubor: b_druhy_historicke.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Historické povodně

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.06.2018, publikována: 09.08.2021