Místa ohrožení ledovými jevy

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi >

Místa ohrožení ledovými jevy

Ledové povodně způsobuje led, který ucpe koryto a povodeň nastane i za běžného průtoku. V době mrazů ucpává koryto ledová kaše a dnový led. V době oblevy ucpávají koryto ledové kry, které se za zvýšeného průtoku uvolňují z koryta a hromadí v místech, kde korytem nemohou projít. Za oblevy dochází k vylití vody z koryta také tam, kde je koryto zarostlé pevným ledem a jeho kapacita je tak nedostatečná na odvedení zvýšeného průtoku. Tento druh povodní se vyskytuje na tocích i při relativně menších průtocích a mírném spádu toku.

V obci Škvorec se ledové povodně nevyskytují.

Soubor: b_druhy_ledy.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Místa ohrožení ledovými jevy

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 26.06.2018, publikována: 09.08.2021