Místa omezující odtokové poměry

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi >

Místa omezující odtokové poměry

Kritickými místy omezující odtokové poměry jsou zejména profily na vodním toku, kde vlivem příčných staveb nebo úprav toků dochází k omezení kapacity koryta vodního toku. Jedná se zejména o nekapacitní mosty, lávky, kryté profily koryt toků, zatrubnění toků, významná zúžení koryt apod.

Průběh přirozené povodně může být ovlivněn mimořádnými příčinami, jako jsou zátarasy z plovoucích předmětů, sesuvy půdy, ledové jevy, apod. Předměty plovoucí na hladině toku nebo vodních nádržích mohou v kritických profilech způsobit vznik zátarasů a následné vylití vody z břehů nebo přelití hráze. Na území městyse Škvorec je takových míst několik.

 

 
Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 09.08.2021 pro tuto tabulku žádné údaje.
 

Soubor: b_druhy_moop.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Místa omezující odtokové poměry

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 26.06.2018, publikována: 09.08.2021