Ohrožené nemovitosti

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi >

Ohrožené nemovitosti

Nejvíce ohroženy, na území městyse Škvorec, jsou nemovitosti umístěné při březích Škvoreckého potoka a jeho bezejmenného přítoku, dále v blízkosti rybníků. Jedná se především o rodinné domy či rekreační objekty.

K ohrožení začíná docházet při cca Q5, a to zejména v místním odvodňovacím systému na území městyse, kdy dochází vlivem přívalové srážky k prudkému zvednutí hladiny v toku a možnému vylití vody z koryta, v důsledku náhlé nekapacity průtočného profilu propustků a mostků pod komunikacemi. Zvýšený průtok zaplavuje sklepy a zahrady objektů, které stojí v bezprostřední blízkosti zmíněných toků.

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro území obce: Škvorec

hmtoggle_arrow1Přehled ohrožených objektů

 

 


tok: nepojmenovaný (110610000600) 10179562

hmtoggle_arrow1Škvorec: RD č.p. 5
hmtoggle_arrow1Škvorec: RD č.p. 109

tok: Škvorecký p. 10185587

hmtoggle_arrow1Škvorec: RD č.p. 23
hmtoggle_arrow1Škvorec: RD č.p. 44
hmtoggle_arrow1Škvorec: RD č.p. 55
hmtoggle_arrow1Škvorec: RD č.p. 56
hmtoggle_arrow1Škvorec: RD č.p. 57
hmtoggle_arrow1Škvorec: RD č.p. 79
hmtoggle_arrow1Škvorec: RD č.p. 92
hmtoggle_arrow1Škvorec: RD č.p. 124
hmtoggle_arrow1Škvorec: RD č.p. 126
hmtoggle_arrow1Škvorec: RD č.p. 203
hmtoggle_arrow1Škvorec: RD č.p. 232
hmtoggle_arrow1Škvorec: RD č.p. 280
hmtoggle_arrow1Škvorec: RD č.p. 328
hmtoggle_arrow1Škvorec: RD č.p. 364
hmtoggle_arrow1Škvorec: Sokolovna č.p. 122

 

Tabulka obsahuje 17 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 09.08.2021
 

Soubor: b_druhy_ohrozene_nemovitosti.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Ohrožené nemovitosti

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 26.06.2018, publikována: 09.08.2021