Místa ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi >

Místa ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní

Místa s urychleným odtokem jsou pro potřeby obsahu Povodňového plánu charakterizována jako místa ohrožená bleskovou povodní. Jedná se zejména o svažité pozemky nad ohroženými objekty. Nebezpečí přívalových povodní spočívá jednak v zaplavení objektů a ploch, zanesením těchto míst sedimenty a dále také vnesení sedimentů do koryt vodních toků a tím i zvýšení nebezpečí v případě dalších typů povodní. Data jsou získána jednak z místního šetření od pověřených osob a dále z grafické vrstvy v rámci dpp ČR „Riziková území při přívalových srážkách v ČR“.

Bleskovou přívalovou činností dochází k rozvodnění Škvoreckého potoka a jeho bezejmenného přítoku, zejména jsou ohroženy nemovitosti v ulici Sadová, U Potoka, Úzká kde dochází k pravidelnému rozlivu toku. Konfigurace terénu v blízkosti městyse Škvorec připouští ohrožení erozí svahů při déletrvajících nadměrných deštích. Na území Škvorce je ohrožena zejména rodinná zástavba v blízkosti zemědělské půdy, z jihovýchodního směru od obce Hradešín. V Třebohosticích jsou ohroženy erozí zemědělské půdy převážně rodinné domy na jihu, ze směru od lomu Na Plachtě.

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán městyse Škvorec

hmtoggle_arrow1Přehled ohrožených míst

 

 


hmtoggle_arrow1Škvorec: Škvorec - JV, od Hradešína
hmtoggle_arrow1Škvorec:  Třebohostice - J, od lomu Na Plachtě

 

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 09.08.2021
 

Soubor: b_druhy_privalove.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Místa ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.06.2018, publikována: 09.08.2021