Zvláštní povodeň

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi >

Zvláštní povodeň

Ve  správním obvodu obce je možný také výskyt zvláštních povodní, tj. povodní způsobených umělými vlivy, tj. situace, jež mohou nastat při provozu vodohospodářského díla (i rybníku), které vzdouvá nebo může vzdouvat vodu zejména při:

narušení tělesa vzdouvacího vodního díla (zvláštní povodeň typu 1= ZPV 1),

poruše hradících konstrukcí  a uzávěrů výpustných zařízení vodních děl (označená jako ZPV 2),

nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla (označená jako ZPV 3).

Hladiny vody v nádržích:

Hladiny vody v nádržích Povodí Labe, státní podnik

Soubor: b_druhy_zvlastni.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Zvláštní povodeň

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 26.06.2018, publikována: 09.08.2021