Hlídková povodňová služba

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část >

Hlídková povodňová služba

Povodňové hlídky budou sledovat postup zátopy a zajišťovat informace o vývoji stavu vodních hladin a průtoků. Zároveň budou povodňové hlídky sledovat a kontrolovat průtočnost jednotlivých profilů pod lávkami a mosty, kde by v případě ucpání hrozilo vylití vody z koryta toku.

Hlídkovou službu a informační servis na toku Škvoreckého potoka a jeho přítoku budou vykonávat pracovníci ze služebny Městské policie Úvaly z okrskového oddělení Škvorec, také členové PK městyse Škvorec či jimi pověření lidé.

Soubor: b_hlidkov.htm


Věcná část > Hlídková povodňová služba

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.06.2018, publikována: 09.08.2021