Předpovědní povodňová služba

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část >

Předpovědní povodňová služba

Obec jako příslušný povodňový orgán informuje své občany o hrozbě povodně a dalších předpovědích a výstrahách rozhlasem a zveřejněním informací na webu obce. V případě výpadku, či nemožnosti použití bude vyrozumění provedeno megafonem. V izolovaných lokalitách probíhá vyrozumění megafonem, mobilními telefony, nebo osobně.

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Službu zabezpečuje příslušná krajská pobočka ČHMÚ ve spolupráci s vodohospodářským dispečinkem správce povodí, Povodí Labe, státní podnik.

Předpovědní povodňová služba ČHMÚ zahrnuje i výstražnou službu, která je začleněna do tzv. Systému integrované výstražné služby (SIVS). Ta je koncipována jednotně pro všechny druhy nebezpečných meteorologických a hydrologických jevů, tedy nejen pro povodně, ale také extrémní teploty, vítr, sněhové jevy a námraza, bouřky a dešťové srážky.

Aktuální hydrometeorologické informace a předpovědi předávají předpovědní pracoviště ČHMÚ také na VHD Povodí Labe, státní podnik, KOPIS HZS Středočeského kraje, ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a koordinují s nimi vydávání hydrologických předpovědí pro předpovědní profily. V rámci monitoringu meteorologické a hydrologické situace je možno využívat následující internetové zdroje informací:

Zdroje meteorologických informací a informací HPPS

Český hydrometerologický ústav (ČHMÚ)

výstrahy

kombinovaná srážková informace (radar-srážkoměry)

indikátor přívalových povodní

Předpověď počasí: Meteopress, In-počasí

Aktuální meteorologická data: VentuSky

Lokální předpověď větru a počasí: Windy

Srážkové radary okolních států:

Evropské srážkové radary

Pro sumarizace údajů stavů, průtoků a srážek z jednotlivých povodí vytvořilo Ministerstvo zemědělství ČR stránky:

Vodohospodářský informační portál

Aktuální stavy hlásných profilů rozhodných pro správní území

Aktuální stavy srážkoměrů

Soubor: b_predpoved.htm


Věcná část > Předpovědní povodňová služba

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 26.06.2018, publikována: 09.08.2021