Stupně povodňové aktivity

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část >

Stupně povodňové aktivity

Úrovně stupňů povodňové aktivity (SPA) jsou stanoveny vždy k jednotlivým hlásným profilům na vodním toku, jejich platnost je však vždy vztažena k delšímu úseku vodního toku. Veškeré protipovodňové aktivity v daném úseku se pak řídí aktuálním průběhem stavu hladiny v příslušném hlásném profilu.

SPA jsou vyhlašovány a odvolávány příslušnými povodňovými orgány, které mohou vzít v úvahu i další faktory povodně než jen vodní stav v hlásném profilu.

1. SPA – stav bdělosti

2. SPA – stav pohotovosti

3. SPA – stav ohrožení

Soubor: b_spa.htm


Věcná část > Stupně povodňové aktivity

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.06.2018, publikována: 09.08.2021