2. SPA – stav pohotovosti

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Stupně povodňové aktivity >

2. SPA – stav pohotovosti

Při 2. SPA voda již vystupuje z koryta a začíná zaplavovat přilehlá území. Úroveň 2. SPA je však navržena tak, že voda ještě nepůsobí téměř žádné škody, zaplavuje totiž jen louky, pastviny, lužní lesy či ostatní pobřežní vegetaci.

Při tomto stupni se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce a podle možnosti se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

Soubor: b_spa_2.htm


Věcná část > Stupně povodňové aktivity > 2. SPA – stav pohotovosti

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.06.2018, publikována: 09.08.2021