Základní hygienické zásady

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Příručky k povodňové ochraně > Sanační práce a obnova  >

Základní hygienické zásady

Často si důkladně myjte ruce a použijte dezinfekční prostředek (viz. tabulka) – vždy po styku s povrchy, které byly v kontaktu se záplavovou vodou nebo kaly, vždy před jídlem a pitím, vždy než se dotýkáte obličeje, sliznic apod.

Při styku se záplavovou vodou nebo zaplavenými materiály zásadně používejte osobní ochranné pomůcky (gumové nebo latexové rukavice, holínky a pracovní oděv, který po zamokření vyměňte – použitý pracovní oděv vyperte vyvářkou, obuv a rukavice denně ošetřete dezinfekčními přípravky).

Nevstupovat zbytečně do záplavové vody, a to z důvodu možné kontaminace splaškovými vodami, těly uhynulých zvířat a toxickými látkami.

Nedotýkat se těl uhynulých zvířat – jejich výskyt ohlásit pracovníkům veterinární správy.

Soubor: broz_popo_hygiena.htm


Ostatní > Příručky k povodňové ochraně > Sanační práce a obnova  > Základní hygienické zásady

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 25.09.2020, publikována: 09.08.2021