Zásady PRVNÍ POMOCI při zasažení dezinfekčními přípravky

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Příručky k povodňové ochraně > Sanační práce a obnova  >

Zásady PRVNÍ POMOCI při zasažení dezinfekčními přípravky

Při práci s dezinfekčními prostředky se důsledně řiďte návodem k použití.

Nikdy nemíchejte různé dezinfekční prostředky mezi sebou.

Používejte ochranu očí, gumové rukavice, ochranný oděv.

Po skončení dezinfekce opláchněte řádně všechny předměty pitnou vodou.

Soubor: broz_popo_prvni_pomoc.htm


Ostatní > Příručky k povodňové ochraně > Sanační práce a obnova  > Zásady PRVNÍ POMOCI při zasažení dezinfekčními přípravky

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 25.09.2020, publikována: 09.08.2021