Významné vodní toky

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Charakteristika zájmového území >

Významné vodní toky

Významné vodní toky jsou stanovené vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 178/2012 Sb., ze dne 23.5.2012, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.

Na území městyse Škvorec se nenachází významný vodní tok.

Soubor: c_char_vyzn.htm


Věcná část > Charakteristika zájmového území > Významné vodní toky

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 26.06.2018, publikována: 09.08.2021