Činnost ostatních členů zřízených povodňovou komisí

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Činnost členů povodňové komise >

Činnost ostatních členů zřízených povodňovou komisí

Členové PK:

provádějí hlásnou a hlídkovou službu.

předkládají návrhy na opatření a průběžně informuje předsedu a místopředsedu PK,

vedou přehled o osobách, technice a prostředcích na území obce, řídí nasazení techniky města a firem,

ve spolupráci s Územním odborem HZS navrhuje nasazení smluvních subjektů IZS při povodni,

navrhuje vyžádání sil a prostředků v případě vyčerpání vlastních možností od vyššího stupně (cestou ORP u KOPIS),

podílí se dle pokynů předsedy komise na evakuaci obyvatel,

ve spolupráci s KSÚS vyhodnocují dopravní situaci a průjezdnost v zasaženém území - navrhuje trasy příjezdu a přesunu po komunikacích pro záchranné síly a prostředky, navrhuje evakuační trasy,

spolupracují s Krajskou hygienickou správou, Krajskou veterinární správou, podnikem vodáren,

organizují odchyt ohrožených zvířat a jejich převoz do útulku,

organizují likvidaci uhynulých zvířat,

provádí informování ostatních majitelů a správců elektro, plyno a telekomunikační sítě na území obce,

s Policií ČR koordinují zajištění veřejného pořádku,

při pohybu v terénu zároveň provádí hlídkovou službu,

plní další úkoly uložené předsedou PK.

Soubor: c_cinn.htm


Organizační část > Činnost členů povodňové komise > Činnost ostatních členů zřízených povodňovou komisí

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 25.06.2018, publikována: 09.08.2021