Souhrnná zpráva o povodni

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Dokumentace a vyhodnocení povodně >

Souhrnná zpráva o povodni

Z každé povodně se zpracovává souhrnná Zpráva o průběhu povodně (§76 zákona 254/2001 Sb. vodní zákon ve znění pozdějších předpisů. Vyhodnocení povodně a zpracování zprávy o povodni zajišťuje PK obce. Tato zpráva je zpracovávána pro povodeň, při které byl vyhlášen alespoň 2. SPA, nebo došlo k povodňovým škodám, či byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce.

Zpráva o povodni obsahuje mimo jiné:

rozbor příčin a průběhu povodně,

popis a posouzení účinnosti provedených opatření,

věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod,

návrh opatření na odstranění následků povodně.

Zprávu musí být zpracována do 3 měsíců po ukončení povodně, v případě potřeby rozsáhlejších dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do šesti měsíců po ukončení povodně.

Evidenci vyhodnocených povodní zajišťují Povodí Labe s.p. a ČHMÚ. Zprávy o povodni jsou předávány k využití vyššímu povodňovému orgánu a k evidenci správci povodí.

Soubor: c_dokum_souhrn.htm


Organizační část > Dokumentace a vyhodnocení povodně > Souhrnná zpráva o povodni

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 25.06.2018, publikována: 09.08.2021