Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

Za situace, kdy se určité části státních silnic stanou nesjízdnými, nebo budou v důsledku povodně bezprostředně ohroženy, zajišťuje v souladu s ust. § 24, odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, označení příslušných úseků a objízdných tras Krajská Správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.. Tato opatření se provádí v součinnosti s Povodňovou komisí ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a podle potřeby ve spolupráci s Policií ČR, která se na regulaci dopravy podílí.

Na území městyse Škvorec by mohly být v případě povodní ohroženy hlavní silnice, které jsou vedeny centrem. K určitému omezení může dojít při vylití Škvoreckého potoka a jeho pravostranného přítoku, jedná se o hlavní silnici II/101 směřující z Říčan do Úval a o komunikaci v ulici Tyršova. Příjezd vozidel a případná evakuace obyvatel bude možná po místních komunikacích, zejména po silnici ze směru od Dobročovic, od Hradešína či od Doubku.

Průchody pro záchranné složky budou k dispozici, vjezd podle okamžité situace.

Objížďky

 

 
Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 09.08.2021 pro tuto tabulku žádné údaje.
 

Dopravní omezení

 

 
Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 09.08.2021 pro tuto tabulku žádné údaje.
 

Soubor: c_doprava.htm


Organizační část > Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 25.06.2018, publikována: 09.08.2021