Kontakty POVIS

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Kontakty POVIS

Evidence kontaktů povodňového plánu využívá centrálně zavedenou technologii digitálního povodňového plánu a navazující evidence kontaktních údajů osob povodňových orgánů a subjektů zapojených do systému povodňové ochrany.  

Databáze je vedena na internetové adrese http://www.wmap.cz/pk_edt/. Běžnému návštěvníkovi jsou zpřístupněny pouze základní údaje k povodňovým komisím a dotčeným subjektům. Vzhledem k ochraně osobních údajů uvedených v databázi je detailní výpis zpřístupněn pouze povodňovým orgánům, složkám IZS a dalším specifikovaným subjektům.

Pro zachování jednoduché aktualizace kontaktů jsou kontakty do tištěné verze povodňového plánu městyse Škvorce doplňovány jako PDF výstup z databáze editoru dat dPP. Tato data jsou přístupná pouze členům povodňové komise.

Soubor: c_kont.htm


Organizační část > Kontakty POVIS

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 26.06.2018, publikována: 09.08.2021