Organizace povodňové ochrany

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Organizace povodňové ochrany

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány, které ve své územní působnosti plně odpovídají za organizaci povodňové služby, řídí, koordinují a kontrolují činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Ochranu před povodněmi zabezpečují tyto povodňové orgány:

mimo povodeň

orgány obcí

obecní úřad ORP

krajský úřad

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra

v době povodně

povodňová komise obcí

povodňová komise ORP

povodňová komise kraje

ústřední povodňová komise České republiky

Ostatními účastníky povodňové ochrany na města jsou kromě povodňových orgánů všech stupňů (podle zák. 254/2001 Sb.)

správce povodí – Povodí Labe, s.p.

správce vodních toků

-Povodí Labe, s.p.

-Lesy České republiky, s.p.

vlastníci a správci vodních děl,

vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně,

Kontaktní údaje povodňových komisí a důležitých organizací jsou v samostatné kapitole.

Soubor: c_org_opo.htm


Organizační část > Organizace povodňové ochrany

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 25.06.2018, publikována: 09.08.2021