Místopředseda povodňové komise

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Činnost členů povodňové komise >

Místopředseda povodňové komise

Místopředseda povodňové komise v nepřítomnosti předsedy komise má stejné povinnosti a pravomoci jako předseda povodňové komise. Plní tyto úkoly:

spolu s předsedou PK obce rozhoduje o nasazení sil a prostředků v podřízenosti úřadu a smluvně zajištěné techniky od právnických osob a řídí nasazení této techniky a prostředků,

plní ostatní úkoly uložené předsedou PK.

Soubor: c_pk_clenove_mistopredseda.htm


Organizační část > Činnost členů povodňové komise > Místopředseda povodňové komise

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 25.06.2018, publikována: 09.08.2021