Předseda povodňové komise

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Činnost členů povodňové komise >

Předseda povodňové komise

Úkoly:

rozhoduje o svolání povodňové komise (PK),

řídí činnost PK,

na základě zjištěných informací o povodňové situaci vydává rozhodnutí k řešení protipovodňových opatření, vyhlašuje jednotlivé stupně povodňové aktivity,

organizuje informování a varování obyvatelstva v ohrožených částech katastrů obce (telefonicky, SMS, rozhlas, osobní sdělení),

rozhoduje o nasazení sil a prostředků,

rozhoduje o vyžádání pomoci cestou nadřízené PK ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,

schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky,

informuje nadřízenou PK ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav o vzniklé situaci a přijatých opatření

Dále plní povinnosti ze zákona č.254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

osobně jednou za rok řídí nácvik činnosti PK a provádí prověrky připravenosti PK,

zodpovídá za aktualizaci Povodňového plánu,

schvaluje a předává Zprávu o povodni (§76 zákona 254/2001 Sb.),

organizuje povodňové prohlídky (§72 zákona 254/2001 Sb.).

Soubor: c_pk_clenove_predseda.htm


Organizační část > Činnost členů povodňové komise > Předseda povodňové komise

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 25.06.2018, publikována: 09.08.2021