Povodňová komise

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Povodňová komise

Stanoviště povodňové komise městyse je Úřad městyse Škvorec, Masarykovo náměstí 122, 250 83 Škvorec.

Předsedou PK je starosta městyse Škvorec. Další členy komise jmenuje z členů zastupitelstva, pracovníků úřadu a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňová komise města je podřízena povodňové komisi ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Povodňovou komisi obce svolává předseda (místopředseda) PK zpravidla před vyhlášením II. SPA ve správním obvodu obce.

O zapojení ostatních účastníků ochrany před povodněmi rozhoduje předseda PK v závislosti na charakteru a vývoji povodňové situace. Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat při zajišťování ochrany před povodněmi.

V době povodně přijímá povodňová komise opatření a vydává příkazy na ochranu před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů s tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit dotčené osoby. Tyto příkazy nejsou rozhodnutími podle správního řádu, to znamená, že není proti nim opravného prostředku.

Povodňová komise obce

 


hmtoggle_arrow1Škvorec

 

 

Povodňové komise okolních obcí
hmtoggle_arrow1Přehledová tabulka

 


hmtoggle_arrow1Doubek

 

hmtoggle_arrow1Hradešín

 

hmtoggle_arrow1Úvaly (město): Úvaly

 

 

Povodňová komise ORP

 


hmtoggle_arrow1ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

 

 

Krajská povodňová komise

 


hmtoggle_arrow1Povodňová komise Středočeského kraje

 

 

Ústřední povodňová komise

 


hmtoggle_arrow1Ústřední povodňová komise: Praha

 

 

Soubor: c_pov.htm


Organizační část > Povodňová komise

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 26.06.2018, publikována: 09.08.2021