Základní přenos informací povodňové komise obce

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Základní přenos informací povodňové komise obce

Povodňový orgán obce je odpovědný za příjem a předávání informací o vývoji povodňové situace:

Příjem informací od Předpovědní a hlásné služby (ČHMÚ Praha, VH dispečink Povodí Labe s.p.), KOPIS HZS Středočeského kraje.

Příjem informací od obcí výše po toku Škvoreckého potoka Doubek a Hradešín

Příjem a předání informací s PK ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

PK předává informace hlídkové službě, občanům, firmám a obci níže na toku Škvoreckého potoka – tj. Úvaly.

Soubor: c_zak.htm


Organizační část > Základní přenos informací povodňové komise obce

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 25.06.2018, publikována: 09.08.2021