Důležité organizace

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Kontakty >

Důležité organizace

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 56
Datum vytvoření výpisu: 09.08.2021
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

hmtoggle_arrow1Přehled vybraných organizací

 


Česká inspekce životního prostředí

hmtoggle_arrow1Ředitelství České inspekce životního prostředí

 

hmtoggle_arrow1ČIŽP - Oblastní inspektorát Praha

 

hmtoggle_arrow1ČIŽP - Oblastní inspektorát Praha - oddělení ochrany vod

 

Český hydrometeorologický ústav

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - centrální předpovědní pracoviště

 

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - Oddělení hydrologie Praha

 

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Praha

 

Hasičský záchranný sbor

hmtoggle_arrow1HZS Středočeského kraje

 

hmtoggle_arrow1HZS - stanice Říčany

 

hmtoggle_arrow1HZS - stanice Stará Boleslav

 

hmtoggle_arrow1SDH Úvaly

 

hmtoggle_arrow1Historické hasičstvo Dobročovice

 

hmtoggle_arrow1JSDH Škvorec

 

Hygienické stanice

hmtoggle_arrow1Hygienická stanice hl. m. Prahy - pobočka VÝCHOD

 

hmtoggle_arrow1Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

 

hmtoggle_arrow1KHS - územní pracoviště Praha - východ

 

Podniky povodí

hmtoggle_arrow1Povodí Labe, státní podnik

 

hmtoggle_arrow1Povodí Labe, státní podnik - vodohospodářský dispečink

 

hmtoggle_arrow1Povodí Labe, státní podnik. - provozní středisko Lysá nad Labem

 

hmtoggle_arrow1Povodí Labe s.p. - provozní středisko Kolín

 

Policie ČR, městská policie

hmtoggle_arrow1Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

 

hmtoggle_arrow1Policie ČR, Územní odbory Praha - venkov VÝCHOD

 

hmtoggle_arrow1PČR - Obvodní oddělení Úvaly

 

hmtoggle_arrow1Městská Policie Úvaly - okrsek Škvorec

 

Rozvodné sítě

hmtoggle_arrow1ČEZ Distribuce, a. s.

 

hmtoggle_arrow1ČEZ Teplárenská, a.s.

 

hmtoggle_arrow1E.ON Česká Republika, s.r.o.

 

hmtoggle_arrow1INNOGY

 

hmtoggle_arrow1INNOGY - Středočeská plynárenská, a.s.

 

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice)

hmtoggle_arrow1Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

 

hmtoggle_arrow1Technická správa komunikací hl. m. Prahy, oblastní správa východ

 

Správci drobných vodních toků a nádrží

hmtoggle_arrow1Lesy ČR, s.p., OŘ východní Čechy

 

hmtoggle_arrow1Lesy ČR, s.p., OŘ východní Čechy, správce toků (rajon 709)

 

hmtoggle_arrow1Lesy ČR, s.p., Odbor vodního hospodářství

 

hmtoggle_arrow1Lesy hl. m. Prahy - Středisko vodní toky

 

Správci vodovodů a kanalizací

hmtoggle_arrow1Energie AG Kolín a. s.

 

Státní správa

hmtoggle_arrow1Ministerstvo životního prostředí

 

Technické služby

hmtoggle_arrow1Marius Pedersen - MP Říčany

 

hmtoggle_arrow1Technické služby města Úvaly

 

Telekomunikace a poštovní služby

hmtoggle_arrow1O2 Czech Republic a.s.

 

hmtoggle_arrow1O2 Czech Republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu

 

Veřejná správa

hmtoggle_arrow1Krajský úřad Středočeského kraje

 

hmtoggle_arrow1Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství

 

hmtoggle_arrow1Krajský úřad Středočeského kraje - Oddělení vodního hospodářství

 

hmtoggle_arrow1Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

 

hmtoggle_arrow1Městský úřad Říčany

 

hmtoggle_arrow1Městys Škvorec

 

hmtoggle_arrow1MěÚ Brandýs nad Labem - oddělení vodního hospodářství a ochrany prostředí

 

hmtoggle_arrow1MěÚ Úvaly

 

hmtoggle_arrow1OÚ Dobročovice

 

Veterinární správa

hmtoggle_arrow1Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy

 

hmtoggle_arrow1Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj

 

hmtoggle_arrow1Státní veterinární správa - sekce MěVS v Praze, ODHYG Praha-střed a východ

 

Zdravotnictví

hmtoggle_arrow1Nemocnice AGEL Říčany a.s.

 

hmtoggle_arrow1Nemocnice Brandýs nad Labem

 

hmtoggle_arrow1ZZS okresu Praha - východ

 

hmtoggle_arrow1Oblastní středisko záchranné služby Praha – východ

 

 

Soubor: kontakty_subj.htm


Kontakty > Důležité organizace

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 27.08.2019, publikována: 09.08.2021