Dokumenty

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Přílohy >

Dokumenty

V neveřejné elektronické verzi povodňového plánu jsou k dispozici soubory pro:

tisk Povodňového plánu;

tisk Adresáře povodňového plánu (Povodňové komise, Organizace, Rejstřík osob).

 

Vzory dokumentů pro obec

Vyhlášení stavu pohotovosti: 2. SPA (DOK_Vyhlaseni_SPA.doc, 32 KB)

Odvolání stupňů povodňové aktivity: 2. SPA, 3. SPA (DOK_Odvolani_SPA.doc, 30 KB)
 

Výzva k přípravě na evakuaci (DOK_Vyzva_evakuace.doc, 36 KB)

Potvrzení o evakuaci občana (DOK_Evakuace_potvrzeni.doc, 34 KB)

Označení evakuovaného objektu / bytu (DOK_Evakuace_stitek.doc, 34 KB)
 

Příkaz k provedení opatření ke zmírnění průběhu a následků povodně (DOK_Prikaz.doc, 37 KB)

Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi (DOK_Potvrzeni_ucast.doc 31 KB)

Osnova zprávy o povodni (DOK_Osnova.doc, 40 KB)

 

Sběrný formulář Povodňového plánu vlastníka nemovitosti  (PPVN_formular.pdf, 47 KB)
 

Poznámka: odkazy v závorce stáhnou dokument z centrálního úložiště.

 

Dokumenty uložené v POVIS

Škvorec_schválená PP správcem VT, Povodí Labe, s.p. 18.07.2018

Škvorec_soulad PP s povodňových plánem, MÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 13.08.2018

VH dokument

Soulad dPP Škvorec s dPP ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, MÚ Brandýs nad Labem-stará Boleslav (dPP městyse Škvorec) 13.08.2018

Stanovisko správce Povodí Labe s dPP Škvorce, Povodí Labe, s.p. (dPP městyse Škvorec) 18.07.2018

 

Seznam obsahuje údaje k 09.08.2021. Aktuální stav ověřte v databázi POVIS.
 

 

Soubor: p__dokumenty.htm


Přílohy > Dokumenty

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 23.06.2018, publikována: 09.08.2021