Seznam toků

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Přílohy >

Seznam toků

Z tabulek jsou vyřazeny toky bez názvu a občasné toky. Kompletní údaje jsou v mapě vodních toků.

Názvy významných vodních toků dle vyhlášky MZe č. 178/2012 Sb. jsou v tabulce evidence Dibavod uvedeny tučně s číslem hydrologického pořadí v závorce.

V tabulce toků podle evidence CEVT (ISVS) jsou některé toky uvedeny duplicitně. Názvy toků v takovém případě označují úseky toku, které mají různé správce, nebo se jedná o úseky se stejným správcem, které na sebe nenavazují, nebo pro které byla vydána různá rozhodnutí o správě při stejném správci. Správcovství je v mapě odlišeno různými barvami zobrazení toku.

 

Soubor: p__toky.htm


Přílohy > Seznam toků

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 23.06.2018, publikována: 09.08.2021