Srážkoměrné stanice

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část >

Srážkoměrné stanice

Pozorování a předpověď srážek je vhodné sledovat v povodích menších toků, kde nejsou zřízeny hlásné profily, nebo v oblastech s kratší dobou koncentrace povodně jako informace o možnosti vzniku povodně. Jde zejména o povodí malých toků a horních částí povodí v horských oblastech, kde čas uplynulý mezi příčinnou srážkou a průtokovou odezvou je několik desítek minut až 2 hodiny.

Aktuální data ze srážkoměrných stanic jsou k dispozici na portálu ČHMÚ – hlásná a předpovědní povodňová služba:

Srážkoměrné stanice ČHMÚ

Data dalších stanic jsou na portálu podniků povodí:

Srážkoměrné stanice Povodí Labe, státní podnik

Soubor: Srazkomerne-stanice.htm


Věcná část > Srážkoměrné stanice

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 26.06.2018, publikována: 09.08.2021