D.1 Titulní list

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 > Příloha D >

D.1 Titulní list

Povodňový plán nemovitosti …………….

Vlastník nemovitosti……………..

Obec ……………….

Správní obvod obce s rozšířenou působností ………………

Vodní tok …………..

Správce vodního toku …………

 

Vypracoval:............……………

datum (měsíc, rok) …………….

 

 

Schválil........................................................................

dne ...........č.j...................s platností do ...................….

 

Záznamy o provedené aktualizaci

věcná část

důvod aktualizace

podpis zpracovatele

datum

podpis provozovatele

datum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organizační část

předmět aktualizace

podpis zpracovatele

datum

podpis provozovatele

datum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soubor: TNV_752931_d1.htm


Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 > Příloha D > D.1 Titulní list

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 30.09.2018, publikována: 09.08.2021