Stanovená záplavová ůzemí

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Charakteristika zájmového území >

Stanovená záplavová ůzemí

Pojem „záplavová území“ je zaveden ustanovením § 66 vodního zákona. Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku povinnost zpracovat a předložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí. V zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územních plánů vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Periodicita povodně 5, 20 a 100 let značí výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 5, 20 a 100 let.

Všechna stanovená, zrušená i zpracovaná záplavová území jsou shromažďována Ministerstvem životního prostředí ČR, jako ústředním povodňovým orgánem. Platná záplavová území jsou zobrazena v grafické části povodňového plánu (případně v Povodňovém plánu ČR). Na území obce má stanovené záplavové území tok Vltava.

 

Výpis z registru záplavových území: Vrané nad Vltavou platná / zrušená rozhodnutí

hmtoggle_arrow1Přehled vyhlášených záplavových území

 

 


hmtoggle_arrow1Vltava: 0–154
hmtoggle_arrow1Vltava: 70–91,321

 

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 13.07.2021
 

Soubor: b_char_stan.htm


Věcná část > Charakteristika zájmového území > Stanovená záplavová ůzemí

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 13.07.2021, publikována: 14.07.2021