Vodní nádrže I. – III. kategorie

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Charakteristika zájmového území >

Vodní nádrže I. – III. kategorie

Dle Seznamu vodních děl I.-III. kategorie vyhlášeného Ministerstvem zemědělství k 31. 12. 2016 se ve správním území města Vrané nachází vodní dílo I.-III. kategorie a to VD Vrané, které je zároveň prvním a nejstarším stupněm Vltavské kaskády.

Do povodňového plánu obce jsou připojena také VD Štěchovice (II. kategorie) a VD Slapy (I. kategorie), neboť mohou významně ovlivnit povodňovou situaci v celé lokalitě.

Vodní dílo Vrané (Vltava -  ř.km 71,325)

VD Vrané tvoří jez, dvě plavební komory a elektrárna. Stavební konstrukci jezu tvoří betonový práh, který je obložený žulovými kvádry.  Pilíře jsou jezem rozděleny do čtyř částí a ve výšce 9,7m jsou hrazena ocelovými stavidly. Komory jsou předsunuty do horní vody a umístěny vedle sebe u levého břehu řeky. V budově elektrárny se nacházejí dvě Kaplanovy turbíny.

Hlavním účelem stupně Vrané vyrovnávání špičkových odtoků hydrocentrál Slapy a Štěchovice a jejich využití v průběžné elektrárně a zajištění minimálního průtoku v korytě pod vodním dílem. Zdrž je dlouhá 13 km a sahá až pod vodní dílo Štěchovice.

Vlastníkem VD Vrané je Česká republika, správcem VD je státní podnik Povodí Vltavy.

http://www.pvl.cz/files/download/vodohospodarske-informace/vodni-dila-a-nadrze/vrane.pdf

Souhrnná evidence vodních děl I.–III. kategorie (Ministerstvo zemědělství).

 


hmtoggle_arrow1Vrané

 

Zpracování osobních údajů viz GDPR. Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 13.07.2021
 

Vodní díla I.–III. kategorie mimo správní území, která mohou ovlivnit povodňovou situaci
hmtoggle_arrow1Přehled vodních nádrží

 

 


hmtoggle_arrow1Slapy
hmtoggle_arrow1Štěchovice

 

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 13.07.2021
 

Soubor: b_char_vd13.htm


Věcná část > Charakteristika zájmového území > Vodní nádrže I. – III. kategorie

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 14.07.2021, publikována: 14.07.2021