Činnost občanů při povodni

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Činnost občanů při povodni

Při dosažení 1. SPA (1. SPA se nevyhlašuje)

zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků, obecního rozhlasu, prověřit komunikaci se sousedy,

získat informace ke srážkové a hydrologické prognóze,

sledovat vodní stavy v hlásných profilech,

provést prohlídku domů, zahrad a ploch ohrožených zátopou. Odklidit odplavitelný materiál, ostatní materiál ukotvit.

Při vyhlášení stavu pohotovosti - 2. SPA:

zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků,

připravit cenné věci – elektronika apod. k přemístění do vyšších pater a v případě negativní prognózy toto přemístit,

řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů a aktivně se zapojit do ochrany před povodní, podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů,

informovat se o způsobu, místě soustředění evakuace a místa evakuace,

připravit si pytle s pískem, montážní pěnu a další těsnící materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd,

odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál v širším rozlivu,

v případě pěší uvažované evakuace vyvézt vozidlo mimo zátopu,

připravit evakuační zavazadlo.

Při vyhlášení stavu ohrožení - 3. SPA:

přemístit cenný nábytek, potraviny a nebezpečné látky (látky toxické, výbušné apod.) do vyšších pater, pokud to již nebylo učiněno,

připravit vyvedení hospodářských zvířat,

připravit spolubydlící a domácí zvířata k evakuaci – evakuační zavazadlo, připravit vozidlo v případě že nebylo vyvezeno,

před případným zaplavováním domu odpojit přívod elektrického proudu k nebezpečným spotřebičům, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody. Pokud je to technicky možné utěsnit i kanalizaci,

v případě evakuace ověřit, zda se evakuují i sousedé.

Soubor: c_org_cinnost_obcane.htm


Organizační část > Činnost občanů při povodni

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 13.07.2021, publikována: 14.07.2021