Povodňová komise

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Povodňová komise

Stanoviště povodňové komise města je Obecní úřad Vrané nad Vltavou.

Předsedou PK je starostka obce Vrané nad Vltavou. Další členy komise jmenuje z členů zastupitelstva, pracovníků úřadu a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňová komise města je podřízena povodňové komisi ORP Černošice.

Povodňovou komisi obce svolává předseda (místopředseda) PK zpravidla před vyhlášením II. SPA ve správním obvodu obce.

O zapojení ostatních účastníků ochrany před povodněmi rozhoduje předseda PK v závislosti na charakteru a vývoji povodňové situace. Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat při zajišťování ochrany před povodněmi.

V době povodně přijímá povodňová komise opatření a vydává příkazy na ochranu před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů s tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit dotčené osoby. Tyto příkazy nejsou rozhodnutími podle správního řádu, to znamená, že není proti nim opravného prostředku.

 


hmtoggle_arrow1Vrané nad Vltavou

 

 

Další informace: Kontaktní údaje povodňových komisí

Soubor: c_pk.htm


Organizační část > Povodňová komise

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 13.07.2021, publikována: 14.07.2021