Důležité organizace

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Kontakty >

Důležité organizace

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 26
Datum vytvoření výpisu: 13.07.2021
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

hmtoggle_arrow1Přehled vybraných organizací

 


Česká inspekce životního prostředí

hmtoggle_arrow1ČIŽP - Oblastní inspektorát Praha

 

Český hydrometeorologický ústav

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - centrální předpovědní pracoviště

 

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - pobočka Praha

 

Hasičský záchranný sbor

hmtoggle_arrow1HZS Středočeského kraje

 

hmtoggle_arrow1HZS - územní odbor Kladno se sídlem v Rakovníku

 

hmtoggle_arrow1HZS - stanice Jílové u Prahy

 

hmtoggle_arrow1SDH Skochovice

 

Hygienické stanice

hmtoggle_arrow1Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

 

Odborné subjekty

hmtoggle_arrow1VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

 

Podniky povodí

hmtoggle_arrow1Povodí Vltavy, státní podnik - centrální vodohospodářský dispečink

 

hmtoggle_arrow1Povodí Vltavy, státní podnik - závod Dolní Vltava

 

hmtoggle_arrow1Povodí Vltavy, státní podnik - PS 5 Vltava - kaskáda

 

hmtoggle_arrow1VD Štěchovice

 

hmtoggle_arrow1VD Vrané

 

Policie ČR, městská policie

hmtoggle_arrow1PČR - obvodní oddělení Jílové u Prahy

 

hmtoggle_arrow1Obecní policie Vestec

 

hmtoggle_arrow1PČR - územní odbor Praha-venkov JIH

 

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice)

hmtoggle_arrow1Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

 

Správci drobných vodních toků a nádrží

hmtoggle_arrow1Lesy ČR, s. p., OŘ Jižní Čechy

 

Správci vodovodů a kanalizací

hmtoggle_arrow1Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o.

 

Technické služby

hmtoggle_arrow1Technické prostředky obce Vrané nad Vltavou

 

Veřejná správa

hmtoggle_arrow1Krajský úřad Středočeského kraje - odbor životního prostředí a zemědělství

 

Veterinární správa

hmtoggle_arrow1Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj

 

Zdravotnictví

hmtoggle_arrow1Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

 

hmtoggle_arrow1Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

hmtoggle_arrow1ZZS Středočeského kraje, p.o.

 

 

Soubor: kontakty_subj.htm


Kontakty > Důležité organizace

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 02.12.2018, publikována: 14.07.2021