Místa omezující odtokové poměry

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Přílohy >

Místa omezující odtokové poměry

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Vrané nad Vltavou

hmtoggle_arrow1Přehled míst omezujících odtokové poměry

 

 


tok: nepojmenovaný (129100001600) 10273744

hmtoggle_arrow1Vrané nad Vltavou: Dravkov - zatrubnění

tok: Zvolský p. 10259296

hmtoggle_arrow1Vrané nad Vltavou: Most na ul. Ke Zvoli
hmtoggle_arrow1Vrané nad Vltavou: Most na ul. V Zídkách
hmtoggle_arrow1Vrané nad Vltavou: Mostky k rodinným domům na ul. Nádražní

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 4 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 13.07.2021
 

Soubor: p__moop.htm


Přílohy > Místa omezující odtokové poměry

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 28.11.2017, publikována: 14.07.2021