Tiráž

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní >

Tiráž

Vydal: Obecní úřad Vrané nad Vltavou, Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou, 257 713 772
datum publikování verze 1.0.2: 14.07.2021.

 

Zpracovali:

...

...

datum zpracování:

...

aktualizace:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5-Smíchov

databáze POVIS:

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval:

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o, U Sadu 13, Praha 6


tel/fax: 220 611 045
e-mail: hydrosoft@hv.cz


 

Datum aktualizace textové části a příloh:

je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze:

13.07.2021

 


Autorská práva
mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

© Ministerstvo životního prostředí
© Český úřad zeměměřický a katastrální
© Český statistický úřad
© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.
© Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

Veřejná verze povodňového plánu: https://stredocesky.dppcr.cz/web_539848

Tato sestava byla generována s parametry:

Publikování:

VEŘEJNÉ

Umístění:

SERVIS dPP ČR

Nastavení mapového serveru:

https://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?

Proměnné:

společné: 13.07.2021 lokální: 13.07.2021

 

EU_male_barva

Evropská unie

Spolufinancováno z prostředků Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Technické pomoci Operačního programu Životní prostředí.

 

Ministerstvo životního prostředí

Státní fond životního prostředí České republiky

www.opzp.cz | Zelená linka 800 260 500 | dotazy@sfzp.cz

Soubor: tiraz.htm


Ostatní > Tiráž

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 13.07.2021, publikována: 14.07.2021