Povodňové orgány

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Úvodní část >

Povodňové orgány

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni, včetně řízení, organizace a kontroly činností ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

mimo povodeň

orgány obcí

městský úřad obce s rozšířenou působností

Krajský úřad

ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra

v době povodně

Povodňová komise Vrané nad Vltavou

Povodňová komise ORP Černošice

Povodňová komise Středočeského kraje

ústřední povodňová komise České republiky

Povodňová komise je přímo podřízená povodňové komisi obce s rozšířenou působností. Převezme-li při povodni řízení ochrany povodňová komise obce s rozšířenou působností, provádí povodňová komise obce opatření podle svého povodňového plánu v koordinaci s povodňovou komisí obce s rozšířenou působností nebo podle jejich pokynů.

Povodňová komise obce

 


hmtoggle_arrow1Vrané nad Vltavou

 

Povodňová komise ORP

 


hmtoggle_arrow1ORP Černošice

 

 

Krajská povodňová komise

 


hmtoggle_arrow1Povodňová komise Středočeského kraje

 

 

Ústřední povodňová komise

 


hmtoggle_arrow1Ústřední povodňová komise: Praha

 

 

Soubor: u_organy.htm


Úvodní část > Povodňové orgány

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 12.10.2017, publikována: 14.07.2021