Správci vodních toků

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Úvodní část >

Správci vodních toků

Vodní toky ve správním území obce byly identifikovány průnikem vektorových vrstev správního území obcí a vrstvy DIBAVOD – vodní toky pojmenované. Správci toků byli identifikováni z mapové aplikace ISVS generované dle podkladů Mze ČR.

hmtoggle_arrow1Přehled vodních toků

 

 


hmtoggle_arrow1Chalupecká strouha

 

hmtoggle_arrow1Trnová

 

hmtoggle_arrow1Vltava (1-06-01-055)

 

hmtoggle_arrow1Zvolský p.

 

 

Tabulka obsahuje údaje k 13.07.2021. Aktuální stav ověřte v databázi POVIS.
 

hmtoggle_arrow1Přehled vodních toků (ISVS)

 

 


hmtoggle_arrow1LBP Vltavy ř.km 70,8 od kóty 345: 10258688

 

hmtoggle_arrow1LBP Vltavy ř.km 73,1 od Jílovišťské myslivny: 10282046

 

hmtoggle_arrow1LP Vltavy ř.km 73,6 p. Trnová: 10264597

 

hmtoggle_arrow1PBP Vltavy ř.km 72,9 od Skochovic: 10273744

 

hmtoggle_arrow1PBP Vltavy ř.km 74,5 z lesa V Hladomoří: 10256018

 

hmtoggle_arrow1PP Vltavy ř.km 70,1 Zvolský potok: 10259296

 

hmtoggle_arrow1Vltava: 10100001

 

 

Tabulka obsahuje údaje k 13.07.2021. Aktuální stav ověřte v databázi POVIS.
 

Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.

V rámci integrace správy vodních toků v České republice došlo s účinnosti k 1.1.2011 ke změně v oblasti výkonu správy drobných vodních toků, jejichž správu vykonávala Zemědělská vodohospodářská správa, jako organizační složka státu. Správu těchto drobných vodních toků od 1. 1. 2011 vykonávají státní podniky Povodí a státní podnik Lesy České republiky, podle své územní působnosti. Zemědělská vodohospodářská správa k datu 30. 6. 2012 zanikla.

 

Soubor: u_spravci_tok.htm


Úvodní část > Správci vodních toků

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 12.10.2017, publikována: 14.07.2021