Výběr z DPP

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Úvodní stránka >

Výběr z DPP

Obec Hulice

Kód obce:

529737

informativní počet obyvatel k 01.01.2021:
(údaje MV ČR -nenahrazuje ČSÚ)

297, z toho starších 15 let: 253

ČSÚ:

vybrané statistické údaje obce

katastrální území:

Hulice

kontaktní údaje:

Portál veřejné správy

povodňová komise:

server POVIS,

 

 

 

Vybrané mapy z povodňového plánu:

Základní mapa

 

(další odkazy viz Grafická část)

Objekty povodňového plánu

 

 

Záplavová území

 

 

Doprava

 

Tabulkové výpisy z povodňového plánu:

Evakuační místa

- připojená k PP

 

Místa omezující odtokové poměry

- připojená k PP

 

Místa ohrožená přívalovými srážkami

- připojená k PP

 

Ohrožené objekty

 

 

Ohrožující objekty

 

 

Protipovodňová opatření

 

 

Vyhlášená záplavová území

 

Fotodokumentace:

Seznam fotografií lokalizovaných na území obce

 


Úvodní stránka > Výběr z DPP

   | tisk | nahoru |

stránka x_souhrn_udaju.htm aktualizována: 11.06.2021, publikována: 18.11.2021