Kontaminovaná místa a skládky

  Přílohy 

Kontaminovaná místa a skládky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky
V databázi POVIS

Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 28.01.2015 pro tuto tabulku žádné údaje.

V databázi SEKM

 

obec
(lokalita)

k povrchovým vodám
[m]

popis

Jizera

Kochánky
V zatáčce

800

Charakter vodoteče: řeka

(podrobný výpis)

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze SEKM dne 28.01.2015

Poznámka: objekty v inundačním území označeny modrým podkladem

 

Soubor: p__kms_sekm.htm


Přílohy > Kontaminovaná místa a skládky

 | nahoru |

stránka aktualizována: 10.10.2014, publikována: 10.2.2015