1. SPA - stav bdělosti

  Organizační část > Činnost povodňové komise při jednotlivých stupních povodňové aktivity 

1. SPA - stav bdělosti

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

1. stupeň povodňové aktivity (SPA) - nastává při zvýšení hladiny vody ve vodních tocích nad normální stav. Dosažení limitního stavu vodní hladiny v hlásném (hlásných) profilu (profilech) k zelené značce.

Hlavní úkoly a opatření 1. stupně povodňové aktivity:
Ověřit meteorologickou a hydrologickou situaci (především na předpovědních profilech Železný Brod a Bakov nad Jizerou – předpověď je zobrazována pouze na stránkách ČHMÚ), stránky ČHMÚ a Povodí Labe s.p. a http://voda.gov.cz a v případě nepříznivé hydrologické či meteorologické situace svolat povodňovou komisi (PK) obce (starosta)
V případě nepříznivé hydrologické či meteorologické situace aktivace Hlásné povodňové a hlídkové služby, a její vyslání do kritických úseků (okolo řeky a míst s výskytem bleskových povodní), příjemcem hlášení od těchto hlídek je předseda PK (starosta)
Připravit technické prostředky do stavu pohotovosti a nabití mobilních telefonů (členové PK a JSDH)
Kontrola spojení se členy PK obce Sojovice a oznámení o tom, že nastal stav bdělosti (telefonické a rádiové spojení), dále získávání a předávání informací ohledně vývoje situace s Povodňovou komisí města Benátky nad Jizerou, s Povodňovou komisí města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, s Povodňovou komisí ORP Mladá Boleslav, s operačním střediskem HZS Středočeského kraje, s ČHMÚ, s Vodohospodářským dispečinkem Povodí Labe, s.p. (starosta)
Sledovat stav na určených hlásných profilech na Jizeře Železný Brod, Bakov nad Jizerou, Benátky nad Jizerou a Předměřice nad Jizerou) (starosta, místostarosta)
Sledovat stav na hlásném profilu na řece Labe Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – v extrémním případě (dvacetiletá voda a větší) by mohlo dojít k zaplavení osady Kotlík zpětným vzdutím z Labe (starosta, místostarosta)
Kontrola stavu míst s možným výskytem ledových jevů – Objekty dPP => Ledové jevy (Hlásná a hlídková služba)
Informovat povodňové komise, vlastníky, správce objektů a obyvatele v záplavovém území o možném ohroženém území a prognóze (starosta, členové JSDH)
zápisy do Povodňové knihy (starosta, místostarosta)
zaznamenat stav vodní hladina při jednotlivých opatřeních (evakuace objektů) a stavech (zaplavení komunikací, objektů atd.) na hlásném profilu kategorie C v Předměřicích nad Jizerou (místostarosta)
provádění Evidenčních a dokumentačních prací (místostarosta)
 

Soubor: c_vyhlasovani_1spa.htm


Organizační část > Činnost povodňové komise při jednotlivých stupních povodňové aktivity > 1. SPA - stav bdělosti

 | nahoru |

stránka aktualizována: 1.12.2014, publikována: 30.1.2015