2. SPA - stav pohotovosti

  Organizační část > Činnost povodňové komise při jednotlivých stupních povodňové aktivity 

2. SPA - stav pohotovosti

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

2. stupeň povodňové aktivity se vyznačuje tím, že koryta potoků jsou naplněna po břehovou hranu a místy dochází k vybřežování vody. Nad zastavěným územím došlo k přívalovým dešťům nebo delší dobu vydatně prší (rychlé odtávání sněhové pokrývky) a dochází k rychlému naplňování rybníků. Vodní hladina dosahuje v hlásném profilu (hlásných profilech) k žluté značce (jsou dosaženy limitní hodnoty odpovídající 2. SPA).

Hlavní úkoly a opatření 2. stupně povodňové aktivity:
vyhlášení 2. SPA (starosta)
Svolat povodňovou komisi (PK) obce (starosta)
Zajistit pohotovost členů JSDH Sojovice (starosta)
na základě předpovědí v předpovědních hlásných profilech Železný Brod a Bakov nad Jizerou zahájení evakuace obyvatel do ŽŠ Sojovice v záplavovém území Q5 (č.p. 29 a 227) a objektů, které budou odříznuty – č.p. 127. a rekreačních objektů v osadě Kotlík – viz kapitola ohrožené objekty (starosta, členové JSDH)
výměna informací ohledně povodňové situace a podávání hlášení PK obce Sojovice, Povodňové komisi města Benátky nad Jizerou, Povodňové komisi města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Povodňové komisi ORP Mladá Boleslav, operačnímu středisku HZS Středočeského kraje, ČHMÚ, Vodohospodářskému dispečinku Povodí Labe, s.p., (starosta)
neustálé sledování určených úseků řeky – kontrola stavu míst s možným výskytem ledových jevů a míst omezující odtokové poměry Hlídkovou službou (Hlásná a hlídková služba)
příprava pytlů s pískem (zajistit cca 150 pytlů od zemědělců a cca 25t písku od Pískovna Sojovice s.r.o.) (PK obce, členové JSDH)
kontrola jezu o Otradovicích, zda nedochází k zachytávání splavenin či tvorbě ledových jevů v součinnosti s PK obce Skorkov (JSDH, PK obce Skorkov)
prověrky připravenosti k zásahům smluvně zajištěných sil a prostředků (starosta, místostarosta)
prověření ubytovací a dopravní kapacity pro případ evakuace (starosta, místostarosta)
Informovat ohrožené vlastníky nemovitostí, správce objektů a obyvatele v záplavovém území o možném ohroženém území a jejich evakuaci (starosta, členové JSDH)
zpracování informací pro média (starosta, místostarosta)
Sledovat stav na určených hlásných profilech (starosta, místostarosta)
Sledovat stránky ČHMÚ a Povodí Labe s.p. (starosta, místostarosta)
zaznamenat stav vodní hladina při jednotlivých opatřeních (evakuace objektů) a stavech (zaplavení komunikací, objektů atd.) na hlásném profilu kategorie C v Předměřicích nad Jizerou (místostarosta)
zápisy do Povodňové knihy (starosta)
provádění Evidenčních a dokumentačních prací (místostarosta)
 

Soubor: c_vyhlasovani_2spa.htm


Organizační část > Činnost povodňové komise při jednotlivých stupních povodňové aktivity > 2. SPA - stav pohotovosti

 | nahoru |

stránka aktualizována: 11.10.2014, publikována: 30.1.2015