3. SPA - stav ohrožení

  Organizační část > Činnost povodňové komise při jednotlivých stupních povodňové aktivity 

3. SPA - stav ohrožení

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

K vyhlášení 3. SPA - stav ohrožení použije povodňová komise stejné nástroje jako v předchozím 2. stupni povodňové aktivity, navíc je možné použít varovnou sirénu (všeobecná výstraha).

Dochází ke stavu, kdy voda z potoků již vybřežuje a zaplavuje okolí, je naplněna retence rybníků. Hladina vody dosáhla v hlásném profilu (hlásných profilech) k červené značce (byly dosaženy limitní hodnoty pro vyhlášení 3. SPA).

Je ohroženo zdraví a životy lidí a je přímo ohrožen majetek občanů a obce v záplavovém území.

Hlavní úkoly a opatření 3. stupně povodňové aktivity:
vyhlášení 3. SPA (starosta)
organizování zásahů (starosta)
instalace pytlů s pískem (cca 8-12 osob) u ohrožených objektů: zapytlovat vchod do OÚ/MŠ a přední část budovy do výšky cca 30 cm, a vybudovat hráz od rohu kulturního domu č.p. 120 k betonové nadezdívce vchodu do OÚ/MŠ ve výšce dle rozsahu povodně a dále zapytlovat sklepní okna kulturního domu a Sojovické hospody (členové JSDH)
Utěsnit klapku kanalizace od MŠ a u vjezdu do OÚ (členové JSDH)
Zajistit čerpání ze šachty u smrku poblíž hasičské zbrojnice pomocí čerpadla JSDH (členové JSDH)
Zajistit čerpání z kotelny kulturního domu č.p. 120 (čerpadlo BIBO) a menší čerpadla instalovat do elektrokotelny OÚ, archivu OÚ ve sklepě a skladu potravin (členové JSDH)
Připravit rezervní čerpadlo BIBO pro obyvatele (PK, členové JSDH)
zajištění trvalé pohotovosti všech členů PK a zajištění stálé služby na OÚ (místostarosta)
zajistit stálou službu Hlásné a hlídkové služby, v případě nutnosti odstraňovat naplaveniny a zátarasy (ledové kry, větve atd.) podél toku, v okolí mostu a jezu a míst omezující odtokové poměry (Hlásná a hlídková služba, JSDH)
výměna informací ohledně povodňové situace a podávání hlášení PK obce Sojovice, Povodňové komisi města Benátky nad Jizerou, Povodňové komisi města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Povodňové komisi ORP Mladá Boleslav, operačnímu středisku HZS Středočeského kraje, ČHMÚ, Vodohospodářskému dispečinku Povodí Labe, s.p., (starosta)
zajištění nouzového ubytování viz Evakuační místa (místostarosta)
zabezpečit stravu pro pracovníky v terénu (místostarosta)
kontrola jezu o Otradovicích, zda nedochází k zachytávání splavenin či tvorbě ledových jevů v součinnosti s PK obce Skorkov (JSDH, PK obce Skorkov)
zajištění ochrany, odvozu a uložení majetku v zaplaveném území. V případě nutnosti převoz majetku do prostorů OÚ (místostarosta, členové JSDH, Policie ČR)
zpracování informací pro média (starosta, místostarosta)
Informovat povodňové komise, vlastníky, správce objektů a obyvatele v záplavovém území o možném ohroženém území (starosta, členové JSDH)
Sledovat stav a předpověď na určených hlásných profilech (starosta, místostarosta)
Sledovat stránky ČHMÚ a Povodí Labe s.p. (starosta, místostarosta)
V závislosti na předpovědních profilech připravit obyvatele na evakuaci ve zbylých částech obce v záplavovém území Q20 a Q100 – viz kapitola ohrožené objekty (členové PK, členové JSDH)
Sledovat stav na hlásném profilu na řece Labe Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – v extrémním případě (dvacetiletá voda a větší) by mohlo dojít k zaplavení osady Kotlík zpětným vzdutím z Labe (starosta, místostarosta)
Provést uzavírku mostu do Skorkova a okolní silnice 2. třídy číslo 331, úsek 1311A018 - 1313B003 v případě, že nedojde k uzavírce od správy a údržby silnic (členové PK, členové JSDH)
zaznamenat stav vodní hladina při jednotlivých opatřeních (evakuace objektů) a stavech (zaplavení komunikací, objektů atd.) na hlásném profilu kategorie C v Předměřicích nad Jizerou (místostarosta)
zápisy do Povodňové knihy (starosta)
provádění Evidenčních a dokumentačních prací (místostarosta)
Podle rozsahu povodně kontaktovat HZS, Armádu ČR, dojednat zapůjčení vysoušečů zdiva, případně provede vyžádání pomoci, viz kapitola níže (starosta, povodňová komise)
 

Soubor: c_vyhlasovani_3spa.htm


Organizační část > Činnost povodňové komise při jednotlivých stupních povodňové aktivity > 3. SPA - stav ohrožení

 | nahoru |

stránka aktualizována: 11.10.2014, publikována: 30.1.2015