Správci vodních toků

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Úvodní část >

Správci vodních toků

Vodní toky ve správním území obce byly identifikovány průnikem vektorových vrstev správního území obcí a vrstvy DIBAVOD – vodní toky pojmenované. Správci toků byli identifikováni z mapové aplikace ISVS generované dle podkladů Mze ČR.

hmtoggle_arrow1Přehled vodních toků

 

 


hmtoggle_arrow1Dobročovický p.

 

hmtoggle_arrow1Doubecký p.

 

hmtoggle_arrow1Přišimaský p.

 

hmtoggle_arrow1Škvorecký p.

 

 

Tabulka obsahuje údaje k 09.08.2021. Aktuální stav ověřte v databázi POVIS.
 

hmtoggle_arrow1Přehled vodních toků (ISVS)

 

 


hmtoggle_arrow1Dobročovický potok: 10185586

 

hmtoggle_arrow1Doubecký p.: 10179553

 

hmtoggle_arrow1Přišimaský p.: 10179566

 

hmtoggle_arrow1Škvorecký potok: 10185587

 

 

Tabulka obsahuje údaje k 09.08.2021. Aktuální stav ověřte v databázi POVIS.
 

Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.

V rámci integrace správy vodních toků v České republice došlo s účinnosti k 1.1.2011 ke změně v oblasti výkonu správy drobných vodních toků, jejichž správu vykonávala Zemědělská vodohospodářská správa, jako organizační složka státu. Správu těchto drobných vodních toků od 1. 1. 2011 vykonávají státní podniky Povodí a státní podnik Lesy České republiky, podle své územní působnosti. Zemědělská vodohospodářská správa k datu 30. 6. 2012 zanikla.

 

Soubor: u_spravci_tok.htm


Úvodní část > Správci vodních toků

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 26.06.2018, publikována: 09.08.2021