Ohrožené objekty

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi >

Ohrožené objekty

Vltava

Nejvíce ohroženy jsou u řeky položená rodinná sídla a podniky, zejména na území  pod zdymadlem. Při průtoku větším než 450 m3//s dochází k uzavření vranského přívozu. Ohroženy jsou i domy v ulici V Zídkách těsně za Zvolským potokem a trafostanice.

Při průtoku 700 m3/s  Vltavy pod hrází hrozí zaplavení přečerpací stanici kanalizace u přívozu včetně elektrického rozváděče.

Při průtoku nad 980 m3/s je zaplavena cesta k Jarovu (Dolní Březany) spolu s čerpací stanicí odpadních vod u přívozu.

Při průtoku 1100 m3/s je zaplavena cesta z Vraného ke Zbraslavi spolu se spodními objekty v bývalého areálu papíren.

Při průtoku 1200 m3/s je zaplaven areál papíren, obytné domy v dolní části Vraného, ČOV, hala společnosti Megafyt Pharma s.r.o., sportovní areál TJ Vrané s přilehlými objekty.

Při průtoku 3200 m3/s prostor dolní části Vraného (kolem Zvolského potoka, celá papírna, celý areál Megafytu, bytovek, hřiště, ČOV)

Při průtoku 4000 m3/s je hladina nad zdymadlem asi 1,5 m výše oproti normálu. Je zaplavena komunikace do Štěchovic, zatopený přívoznický domek i s komínem a celý plot papíren kolem cesty k přívozu. Voda se vlévá přes Zvolský potok do Zídek.

Potok Dubná

Ohrožen je rekreační objekt vodních lyžařů Tatran.

Potok Dravkov

Nachází se ve střední část Starých Skochovic, kde jsou obytné domy a cesty kolem potoka, železniční trať. Při přívalech by mohla voda způsobit sesuv bývalé skládky z horní části potoka (od statku).

Je třeba dát pozor na nebezpečí ucpání zatrubněné části potoka nad i pod tratí.

Potok Zvolský

V případě povodní je v ohrožení celá chatová oblast kolem potoka ulice V Dolích, prostor dolní části Vraného s rodinnými domy, tzv. „Hrábkova“ louka pod zvolskou silnicí včetně soustavy studní pro papírnu, rodinný domek na této louce a výpadová cesta z Vraného ke Zbraslavi včetně příchodu k přívozu. V nejhorším případě by mohlo dojít i k podemletí mostu přes zvolský potok s komunikací ke Zvoli. Jisté nebezpečí tvoří možnost ucpání vodoteče potoka pod můstky, které vedou k obytným objektům v dolní části Vraného.

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro území obce: Vrané nad Vltavou

hmtoggle_arrow1Přehled ohrožených objektů

 

 


tok: Vltava 10100001

hmtoggle_arrow1Vrané nad Vltavou: 8 BD + garáže - ul. U Elektrárny
hmtoggle_arrow1Vrané nad Vltavou: 15 RD - ul. Nádražní
hmtoggle_arrow1Vrané nad Vltavou: Areál bývalé papírny - sklady, kavárna
hmtoggle_arrow1Vrané nad Vltavou: BOJOVKA horor sport park
hmtoggle_arrow1Vrané nad Vltavou: ČOV
hmtoggle_arrow1Vrané nad Vltavou: Fotbalové hřiště s restaurací, kabiny
hmtoggle_arrow1Vrané nad Vltavou: Klimaservis Sůva, spol. s r.o. - provozovna Vrané nad Vltavou
hmtoggle_arrow1Vrané nad Vltavou: Megafyt Pharma, spol. s r.o.
hmtoggle_arrow1Vrané nad Vltavou: Zahrádkářská osada - ul. U Elektrárny

tok: Zvolský p. 10259296

hmtoggle_arrow1Vrané nad Vltavou: 2 RD - ul. V Zídkách
hmtoggle_arrow1Vrané nad Vltavou: Chatová osada - ul. V Dolích - 12 chat
hmtoggle_arrow1Vrané nad Vltavou: Trafostanice - ul. V Zídkách

 

Tabulka obsahuje 12 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 13.07.2021
 

Soubor: b_druhy_ohrozene_vyznamne.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Ohrožené objekty

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 13.07.2021, publikována: 14.07.2021